Limitation of Liability

Excluding any defective product, SunshinewaysUSA is not liable as a publisher of information or as a reseller of any products. Anyone having damages resulting from the use of or inability to use the materials published on this site will not hold Sunshineways liable for said damages.

Supplements suggested for use and/or recommended on this site or via telephone consultation will only be warranted by the limitations of the manufacturer of the product. The information about supplements and other products recommended on the site or via telephone consultation is given freely for informational purposes. Before using any product, we recommend your consulting your personal health care practitioner.

This site is provided by SunshinewaysUSA on an “as is” basis; therefore, no claims are made to the representations or warranties of any kind with respect to this site or its contents. Customers who purchase products will hold SunshinewaysUSA harmless in any claim of product liability that is backed by individual manufacturers and purchasers. However, if SunshinewaysUSA  is at fault due to negligence, any SunshinewaysUSA liability will not exceed the purchase price of the disputed product.

The customers’ entering into any sale constitutes acceptance of these terms.

SunshinewaysUSA DOES NOT attempt to diagnose illness and/or prescribe products for any specific illness. If a customer with specific ailment requests assistance in selecting dietary supplements, we will refer him/her only to a product that may nutritionally support or aid a system or organ of his/her body. WE WILL NOT attempt to treat the disease. In addition, we will refer customers with self-diagnosed diseases to a licensed medical practitioner. WE WILL NEVER indicate to a client that he/she should discontinue the services or medications of a doctor if that person is considering natural alternative remedies. We urge each customer to make important decisions regarding his/her health with the advice of his/her personal health care practitioner.

Entering into any sale constitutes acceptance of these terms by the customer.

SHIPPING POLICY

Please enjoy ordering from our site without any commitment or membership. Because we desire to provide you with the purest, highest-quality and freshest products available, all of our orders are shipped to you directly from Nature’s Sunshine via UPS. PLEASE NOTE: products shipped to you in the most expedient manner. IF YOU MUST USE A P.O. BOX, UPS does not deliver to P.O. Boxes. Please indicate an actual street address when placing an order so that we may have your we will be happy to ship your order via US Mail. Please allow 7-10 business days for deliveries via US Mail. Orders sent by UPS generally arrive in 3 to 5 business days.

Placing an order constitutes acceptance of our terms and conditions.

SunshinewaysUSA is not responsible for items stolen from point of delivery, such as mail boxes or doorsteps.

Questions? Please call Elizabeth at 860-930-3661 or click here to contact us. We will be happy to help you!


OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Za wadliwosc produktu, SunshinewaysUSA nie ponosi odpowiedzialności za wydana informacjie w usa lub jak i Polsce każdego z produktów. Każde szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania zmateriałów opublikowanych na tej stronie nie będzie Sunshineways ponosi odpowiedzialności .

Suplementy sugerowane do stosowania i / lub zalecane na tej stronie po przez konsultacje telefoniczne będą uzasadnione ograniczeniem producenta produktu. Informacje na temat diety i inne produkty zalecane na stronie lub poprzez konsultacje jest dobrowolna w celach informacyjnych. Przed użyciem jakiego kolwiek produktu, zalecamy zapoznac sie z ulotka na danym produkcie oraz konsultacji z lekarzem rodzinnym lub pracownikiem służby zdrowia.

Ta strona jest świadczona przez SunshinewaysUSA na zasadzie dystrybucji, dlatego żadne roszczenia do wlasciciela lub jakiego kolwiek rodzaju gwarancji w odniesieniu do tej witryny lub jej zawartości. Klienci, którzy zakupią produkty odbywajace sie przez SunshinewaysUSA nie ponosza wszelkich roszczeń za odpowiedzialności za produkt, który jest oferowany przez producenta i nabywców. Jednakże, SunshinewaysUSA ponosi winy z powodu zaniedbania, odpowiedzialności SunshinewaysUSA nie przekroczy ceny zakupu towaru od produkta. Korzystanie ze Strony przez klientów lub zakupu produktu oznacza akceptację tych warunków.

SunshinewaysUSA NIE próbuje zdiagnozowania choroby i / lub produktów przepisać dla konkretnych chorób. Jeśli klient z konkretna dolegliwoscia prosi o pomoc w wyborze suplementów diety, nazwijmy go / ją tylko do produktu, który może odżywczo wspierac lub pomocy systemu lub organu jego / jej ciała. NIE BEDZIEMY próbowali do leczenia choroby. Ponadto, wyslemy klientem do zdiagnozowania choróby do licencjonowanego lekarza. NIGDY nie wskazuje klientowi, że on / ona powinna przerwania leków i kontakt z lekarzem, jeśli ta osoba biorąc pod uwagę naturalne środki alternatywne. Apelujemy do każdego klienta, aby podejmować ważne decyzje dotyczące jego / jej zdrowia po zasięgnięciu informacji jego / jej rodzinnego lekarza opieki zdrowotnej.

Wchodząc na strone SunshinewaysUSA jest równoznaczne z akceptacją tych warunków przez klienta.


WYSYŁKA

Pragnac korzystać z zamówienia z naszej strony jestes bez żadnych zobowiązań lub członkostwa. Ponieważ pragniemy zapewnić Państwu najczystsze, najwyższej jakości i najświeższych dostępnych produktów, wszystkie nasze zamówienia są wysyłane bezpośrednio do Ciebie z Nature’sSunshine produkt ,Provo Utah 84605-9005 za pośrednictwem UPS. UWAGA: UPS nie dostarcza do P.O. Skrzynki. Proszę podać aktualny adres ulice przy składaniu zamówienia tak,aby wyslac nasze produkty do Ciebie w sposób jaki najbardziej wskazesz.Jeśli musisz użyć P.O. BOX, chętnie wyslemy zamówienie za pośrednictwem poczty USA. Proszę poczekać 7-14 dni roboczych dostawy przez poczte .Przesylki w USA wysyłane sa przez UPS zazwyczaj docierają w ciągu 3 do 7 dni roboczych.

Złożenie zamówienia oznacza akceptację naszych warunków.

Sunshineways nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty skradzione z punktu dostawy, takich jak skrzynki pocztowej lub ze schodow.

Pytania? Zadzwoń Elzbieta 860-930-3661 lub e-mail na adres info@sunshinewaysusa.com. Chętnie pomożemy!

Shopping Cart
Scroll to Top