Return Policy

If your order is incorrect (wrong item, excluded item, incorrect quantity), we will be happy to offer you one complementary Nature’s Sunshine product, the value of which shall not exceed the value of the highest-priced item on your original order. If such an error occurs, please click here to contact us or call us at 860-930-3661, within 7 days of receipt of your order.

PLEASE NOTE that back-ordered items may be excluded from original shipments. In such instances, those items are NOT considered omissions and no compensation is necessary. Back-ordered items will be shipped directly from Nature’s Sunshine as soon as they become available.

Product Guarantee:

SunshinewaysUSA is pleased to offer refund for or replacement of any product that has not been misused, intentionally damaged, discontinued or outdated, within 30 days of purchase. Customer satisfaction is our goal!

Because we, SunshinewaysUSA, are an Independent Distributor of Nature’s Sunshine products, our refund policies supersede those of the manufacturer. We do not refund shipping on returns or pay for return shipping; a 15% restocking fee will be applied to all returns, unless we incorrectly processed the ordered item.


GWARANCJA

Błąd: Zamówienie produktu

Jeśli zamówienie jest błędne (zła pozycja, z wyłączeniem pozycji,nieprawidłowej ilości), będziemy szczęśliwi mogąc zaoferowaćPaństwu jeden uzupełniających Nature’s Sunshine produktu , ktrórych wartość nie przekracza wartości przedmiotu nie droższej napierwotne zamówienie. Jeśli taki błąd,wystapil napisz do nas info@sunshinewaysusa.com lub zadzwoń 860-930-3661, w terminie 7dni od daty otrzymania zamówienia.

UWAGA Jesli firma nie posiada w dzisiejszym dniu danego produktu back- order zamówiony towar mogą być wyłączone z oryginalnych przesyłek. W takich przypadkach te nie są uważane zazaniechania i brak rekompensaty jest konieczne. Back- order zamówione pozycje będą wysyłane bezpośrednio z Nature’s Sunshine, jak tylko będą one dostępne.

Gwarancja:

SunshinewaysUSA ma przyjemność zaoferować zwrotu lub wymiany produktu, który nie był uzywany, umyślnie uszkodzone, przerwane gwarantujemy zwrot w ciągu 30 dni od daty zakupu. Zadowolenie klienta jest naszym celem!

 SunshinewaysUSA jestesmy Niezależnym Dystrybutorem produktów Nature’s Sunshine, nasze zasady zwrotu zaleza od producenta. Nie zwracamy kosztow za przesyłki zwrotnej, 15% opłat składowych zostaną zastosowane dowszystkich zwrotów, chyba że niewłaściwie zostalo zapakowanezamówionej pozycji.

Shopping Cart
Scroll to Top